Usługi

Działalność projektowa i doradcza

Nasza spółka rozwija projekty OZE, zwłaszcza elektrownie fotowoltaiczne na terenie Unii Europejskiej.

W przypadku zainteresowania naszymi usługami prosimy o kontakt.

Nadzór budowlany

Nasza spółka jest w stanie zapewnić konsultacje techniczne podczas projektowania oraz nadzór budowlany podczas budowy Państwa elektrowni fotowoltaicznej.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt.

Realizacja budowy

Nasza spółka realizuje budowy elektrowni fotowoltaicznych.

W celu oferty technicznej i cenowej prosimy o kontakt.

Badania laboratoryjne modułów

Nasza spółka współpracuje z akredytowanymi laboratoriami i jest w stanie zapewnić akredytowane badania:

  • Pomiar VA charakterystyki
  • Kontrola wizualna
  • Próba izolacji
  • Próba gorąca cyklicznego – 50 cykli temperaturowych
  • Próba zamarzania wilgoci
  • Analiza metodą elektroluminescencji

W celu uzgodnienia procesu pomiaru prosimy o kontakt.

Kontrola modułów kamerą termowizyjną

Kontrola wizualna zainstalowanych modułów PV za pomocą kamery termowizyjnej, która odkryje defekty termiczne pod wpływem uszkodzenia ogniw krzemowych modułów PV i z tym związaną stratą mocy.

Wyniki pomiarów można wykorzystać do ewentualnej reklamacji u dostawcy.

W celu uzgodnienia procesu pomiaru prosimy o kontakt.

Kontrola wizualna elektrowni fotowoltaicznej

Całkowite oględziny elektrowni fotowoltaicznej, zakres oględzin jest indywidualny wg życzenia klienta, świadczymy:

  • Kontrolę AC/DC strony
  • Kontrolę złączy modułów PV
  • Kontrolę bezpieczników
  • Badania zwarciowe stacji transformatorowych

W celu uzgodnienia terminu oględzin prosimy o kontakt.

Centrum nadzoru

Nasza spółka prowadzi centrum nadzoru na terenie Republiki Czeskiej i Słowackiej. Obecnie poszerza centrum nadzoru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W celu podłączenia do naszego centrum nadzoru prosimy o kontakt.

Centrum serwisowe dojazdowe

Obecnie mamy do dyspozycji 10 pracowników serwisowych na terenie Unii Europejskiej, którzy są w stanie rozwiązywać nagłe usterki techniczne Państwa elektrowni fotowoltaicznych.